Blandingsbatterier skal vedligeholdes. Der sidder ofte filtre i tilgangene, som stopper til med kalk eller snavs over tid. Det opdager du hvis trykket på det varme vand efterhånden er lavt så du bader i halvlunkent vand. Termostater og ventiler (herunder indbyggede kontraventiler) kalker til og bør også afkalkes med mellemrum (gerne efter 3-5 år). Hvis man er fingernem, kan man selv gøre det og det er tilladt selv at udføre. Hvis man ikke er fiks på fingrene så bør man overlade det til en VVS mand.

Inden du går i gang skal du huske at købe nye fiberpakninger til batteriet.  Luk for vandet på de stopventiler (ballofix’er) der sidder før blandingsbatteriet. Tjek nu ved at åbne for hanerne, at der ikke løber vand ud. Demonter blandings-batteriet. Brug altid en stor skiftenøgle (svensknøgle) til store møtrikker - aldrig en vandpumpetang. Den ødelægger overfladen på møtrikkerne. For at undgå ridser i de blanke møtrikker kan man evt. lægge en klud imellem tang og møtrik.

Pil filtrene ud (de sidder i tilgangene) og rens dem. Adskil så meget du kan. Man kan evt. med forsigtighed pille termostaten ud for en mere effektiv rensning. Fyld  afkalkningsmiddel ind i blandingsbatteriet.

Lad det ligge sammen med de dele der er demonteret i et par timer. Rengør derefter. I mellemtiden afrenses fladerne på rørene for gamle pakningsrester. Det samme på blandingsbatteriet inden man monterer det igen. Indsæt nu de nye pakninger og monter blandingsbatteriet. Husk at spænde godt til så det bliver tæt (uden at overspænde!). Åbn for vandet og check at det er helt tæt. Hvis det drypper så spænd lidt mere til. 


Sådan afkalker du dit blandingsbatteri...
Sådan ser det ud når det er renset og vedligeholdt efter 10 års dagligt brug. Det er stadig som nyt.
Start med at købe nye fiberpakninger.
Armaturet afmonteret. De små filtre i tilgangene skal ud og renses (filteret til højre er fjernet).
Husk at lukke for vandet først!
Her skal der også renses.
Afrens så rester af den gamle fiberpakning
er helt fjernet. Brug evt. en spartel.  
1
3
2
4
5
Eksempel på kalkfjerner. Denne Findes i 2 styrker. Den kraftige (let gullige) er bedst.
Hestestaldskarreen