Centralvarme og radiatorer
Centralvarmen generelt

For at spare mest muligt på centralvarmen er det vigtigt at man indstiller sine termostater rigtigt og at man udlufter rigtigt. Den bedste indstilling af termostaten er normalt på ”3” der svarer til ca. 21 grader C i opholdsrum. Hvis man har flere radiatorer i rummet er det bedst at lade alle stå på det samme i stedet for kun at anvende én radiator. Derved får man en bedre fordeling og man opnår en bedre afkøling af vandet hvilket bidrager til en lavere varmeregning.

Når der udluftes, så luk for radiatoren (”0”) og lav gerne gennemtræk i højst fem til ti minutter. Derved opnår man en hurtig udskiftning af luften i rummet uden at vægge og inventar når at blive afkølet. Åben derefter for varmen igen.

Centralvarmetemperaturen er i øvrigt afhængig af udetemperaturen og vind-hastigheden. Jo koldere det er, desto højere er fremløbstemperaturen. Det styres automatisk i vor varmecentral.

Termostaterne kan evt. udskiftes til elektroniske termostater med automatisk natsænkning så der skrues ned f.eks. i dagtimer når man ikke er hjemme og om natten.
Der mangler varme på én radiator medens de andre virker?

Alt taler for, at problemet er hos dig selv. Din termostat er sikkert kalket til og åbner derfor ikke. De fleste termostater kan nemt demonteres og ventilen (den lille pal)motioneres ved at trykke den ind nogle gange før man genmonterer termostaten. Man skal være sikker på at termostaten monteres korrekt igen - eller vil ventilen være fuldt åben, og radiatoren vil varme for fuldt blus.

Hvis der umiddelbart ikke er noget i vejen med termostatventilen, og der alligevel ikke kommer varme på radiatoren, når der skrues op for termostaten, kan det skyldes, at der er en luftlomme i radiatoren. Luften kan fjernes ved forsigtigt at løsne udluftningsskruen øverst på radiatoren. Når der kun kommer vand ud af udluftningsskruen, er luften fjernet. Det kan være nødvendigt at gentage udluftningen.

Se videoen der forklarer hvordan du gør!
                       Herover: Sådan afmonteres/monteres den nyere
                       version uden skrue. som også vises i videoen.

Tv: Ny elektronisk termostatventil med automatisk natsænkning og nedregulering ved udluftning.
Hestestaldskarreen
End of page