Chipnøgler

Chipnøgler anvendes for adgang til vore fællesporte i karreen, herunder også beboerhuselevator og vaskeri.

Efter behov er det muligt for beboere, at rekvirere ekstra chipnøgler. Disse koster 200 kr. stykket. Da chipnøglerne registreres i købers navn, er det vigtigt at huske på, at den registrerede bruger også hæfter for eventuelle overtrædelser af ordensreglementet.

Konsekvensen kan f.eks. være erstatningsansvar, bøder eller at man helt afholdes fra at kunne benytte de fælles indgange. Af disse grunde er det meget vigtigt, at fraflyttende overleverer deres nøgler til nye beboere og at brugere, der mister deres nøgler, giver besked til  bestyrelsen.

Nøgler bestilles ved at sende en mail til
chipnoegler(at)hestestalden.net
Hestestaldskarreen
End of page
End of page