Hvorfor hedder det "Hestestaldskarreen"...?

Navnet er "opfundet" af Byfornyelsesselskabet i forbindelse med revoveringen af dele af Vesterbro. Karreerne fik "navne" så man bedre kunne holde dem adskilt fra hinanden.

Når vores så hedder som den gør, så er det fordi der inde bag ejendommen Gasværksvej 14 ligger en rigtig nydelig bygning som i dag er børneinstitution, men som oprindeligt var hestestalde.

Den flotte "Hestestaldsbygning" der i dag huser børn i stedet for heste! 

Opmærksom henledes på, at parkering i gårdene IKKE er tilladt.
Graffitiordning

Gårdlauget har en aftale med Alliance Clean & Care A/S, om løbende fjernelse af graffiti på de 8 fælles porte, som Gårdlauget har ansvaret for.
Spørgsmål om dine vand- og varmeinstallationer finder du under varmelauget
Hvem og hvad er gård- og varmelauget?

Gårdlauget varetager en række opgaver omkring brugen og driften af vore fælles gårdområder. Det handler om alt fra driften af vort fællesvaskeri, til beplantninger, renholdelse, etablering af legeområder, styring af vort fælles nøglesystem, ordens-regler, beboerhuset og så videre.

Gård- og varmelaugets bestyrelser består af beboere som er opstillet af ejendommenes bestyrelser og derefter valgt på en general-forsamling. Andre beboere med interesse herfor kan tilmelde sig og deltage i arbejdet.
Eksempler herpå er beboerhusgruppen og havegruppen - som meget gerne optager flere frivillige medlemmer.

Varmelauget varetager driften af varme- og varmtvandsforsyningen til de ejendomme som er tilsluttet varmelaugets fælles-anlæg.    

Driften af regnvandsanlægget henhører under Gårdlauget, men af praktiske grunde løses nogle af opgaverne af varmelauget, herunder også regnskabet.

Du kan finde mere mere om  regnvands-anlægget på regnvandsmenuen under Varmelaug og på siden om byøkologi.

Hestestaldskarreen
Lost and Found

Tabte og fundne nøgler og andre genstande bedes frem- og efterlyst på vor Facebook side.

Parkering