Hestestaldskareen blev - som det sikkert er nogen bekendt - udvalgt som en økologisk forsøgskarre i forbindelse med byfornyelsen af karreen.

Det har bl.a. betydet, at vi har et stort regnvandsanlæg som forsyner 6 ejen-domme med regnvand til toiletskyl samt til forvask i vort fællesvaskeri og endvidere til havevanding.

Regnvandet opsamles fra de indvendige tagflader i karreen og ledes via cyklonfiltre (som frasorterer snavs, blade m.v) og rør i jord og teknikkanaler til 8 lagertanke - hver på 10.000 liter. De er placeret i jorden 4 forskellige steder i karreen. Derfra pumpes vandet efter behov til en 2000 liters arbejdstank i varmecentralen, hvorfra trykpumper sørger for at sende det videre til de tilsluttede ejendomme.

Eventuelt overskydende regnvand (hvis tankene er helt fyldte) løber over i pumpe-brønde hvorfra det pumpes til kloak. Det sker dog yderst sjældent - i praksis kun hvis anlægget i længere tid har været ude af drift.
To af regnvandsanlæggets otte regnvandstanke - hver på 10.000 liter.
Godt for miljøet
En herlig dag som denne giver vand i regnvandstankene!
Det er altsammen et rigtigt godt tiltag for miljøet. Desværre viser det sig i praksis, at der langt fra er regnvand nok til at dække behovet. Det betyder at ca. 2/3 af vandet der forbruges er tilsat friskvand. Systemet sørger selv for omskiftning når regnvandsanlæggets tanke er tomme.
Regnvand er ikke gratis!
Der skal betales halv vandafledningsafgift (spildevandsafgift) af regnvandet. I Køben-havns kommune er vi så i den "heldige" situation, at afgiften i forvejen kun er på godt halvdelen af priserne i omegns-kommunerne.
Hestestaldskarreen
Regnvandsanlægget
End of page