End of page
Hvilke ejendomme er tilsluttet vort fælles varmelaug?

Vesterbrogade 47 / Gasværksvej 2

Gasværksvej 8 A- E

Gasværksvej 10 A-E

Gasværksvej 12 og 12 A-E

Gasværksvej 14

Gasværksvej 16

Istedgade 42 A-B

Istedgade 44 - 46

Istedgade 48 - 50

Eskildsgade 23

Eskildsgade 13 - 15

Eskildsgade 3 - 5

Ejendomme markeret med
blå farve er endvidere tilsluttet regnvandanlægget til toiletskyl.

                                          
Problemer med fjernvarme eller det varme vand?

Start altid med at tjekke hjemmesiden eller vores Facebook gruppe. Hvis varmen eller det varme vand svigter er det 99% sikkert et problem fra varmeværket - som vi ikke kan gøre noget ved. I de forløbne 10+ år har vores anlæg ikke været årsag til svigt, men kun planlagte og varslede afbrydelser grundet service og reparation.

Ved lokale fejl, utætheder og vandtab herunder ved udskiftning af radiatorer bedes man straks kontakte varmelaugets formand.

Læs mere under menupunktet "Varmelauget" hvad du gør hvis der
er problemer.

Problemer med manglende toiletskyl?

Ved fejl i forsyningen med regnvand til toiletskyl kontaktes:
 
                          Gårdlaugets bestyrelse!
Vort varmeanlæg...

Varmen til ejendommene der er tilsluttet varmelauget udgår fra vor varmecentral på Gasværksvej 16 under NETTO. Her "veksles" varmen fra fjernvarme leveret fra HOFOR (Hovedstadens forsyning) til vor central-varme og varmt vand.

Varme og det varme vand fordeles via røranlæg der de fleste steder fremføres til boligerne via de synlige energiakser (varmekanalerne) i gårdene og i rør under jorden til bygningerne.
Hvad er der galt med min varme eller mit varme vand?

Hvorfor er vandet koldt? Hvorfor skifter badevandet temperatur? Hvorfor varer det længe før vandet bliver varmt? Hvorfor virker min radiator ikke? Skal mit blandingsbatteri afkalkes?

Det kan du læse meget mere om. Gå til menuknappen "Varmelaug" og vælg en af undersiderne til dette menupunkt.
Hestestaldskarreen