Hvorfor svinger temperaturen meget på vort badevand?

Temperaturen på vandet fra varme-centralen ligger normalt mellem 50-55 grader. I rørsystemerne ud til hver enkelt ejendom vedligeholdes vandet på 55 grader når der ikke er forbrug (f.eks. om natten). Det sker ved el-tracing (elektrisk opvarm-ning).  Det skal sikre, at vandet hurtigt bliver 50-55 grader varmt når man åbner for hanen.

Årsagen kan meget vel være, at der ikke er kontraventiler før aftapningsstederne eller at kontraventilerne er kalket til og dermed ikke fungerer som de skal. Det skal/bør der være alle steder. Eller måske er snavs-filtrene i batteriet forstoppet/tilkalket.

Hvorfor varer det flere minutter før vandet bliver varmt i køkken eller bad?

I de fleste ejendomme vedligeholdes temperaturen i rørene ved el-tracing. Hvis der går forholdsmæssigt langt tid før vandet bliver varmt, er det ofte fordi, at El-tracingen er ude af funktion eller at der sker overløb af koldt vand til det varme rør grundet defekte eller manglende kontraventiler.

Hvorfor skal der være kontraventiler på alle vore tapsteder?

Det skal der fordi vi får vores vand fra to forskellige kilder. Det kolde vand kommer ind fra gaden til din ejendom, medens det varme kommer fra varmecentralen. I varmecentralen har vi nogle trykforøger-pumper der skal kompensere for mang-lende tryk i perioder med stort forbrug af varmt vand (f.eks. ved morgenbadning og spisetid om aftenen).
Her er samlet lidt typiske spørgsmål om det varme vand- og nogle svar herpå...
Det betyder, at der kan være trykforskelle mellem det kolde og det varme vand og ”den stærkeste vinder”.  Hvis der er mere tryk på det kolde end på det varme vand, så presses det kolde vand over i de varme rør hvis der ikke er monteret kontraventiler. Ventilerne forhindrer, at vandet kan løbe baglæns og dermed, at koldt og varmt vand ikke blandes utilsigtet sammen. 

Hvordan tjekker jeg/vi om vi har kontraventiler og om de virker?

Luk for det varme vand i kælderen. Gå nu op i lejlighederne og åbn for den varme hane. Hvis der kommer (koldt/lunkent) vand ud, så er det fordi der er overløb fra det kolde vand et eller andet sted i systemet. Man kan yderligere isolere problemet ved at foretage den samme øvelse i hver enkelt lejlighed for at finde ud af hvor det er galt. Man kan selvfølgelig også gøre det omvendt - lukke for det kolde i kælderen og se om der kommer varmt vand ud af de kolde haner.

Sådan ser en kontraventil ud (tv) - men de findes i flere varianter.Billedet ved siden af viser en køkkeninstallation hvor der er kontraventiler på både varmt og koldt vand.
Du finder flere oplysninger om vand og varme i undermenuerne til Varmelauget herover.
Hestestaldskarreen
End of page