Grønt regnskab for Hestestaldskarreen
Herunder finder du information fra karreens første og sidste og eneste grønne regnskab fra 2006. Man kan af graferne herunder aflæse forbruget af el, vand og varme pr. m2 samt pr. person i gennemsnit - og man kan sammenligne med de øvrige ejendomme i karreen. Endvidere kan man aflæse den beregnede CO2 mængde pr. person. Tallene skal naturligvis tages med de forbehold der kan nu være - f.eks. gælder el-forbruget kun forbruget på fælles målere (fælles forbrug på ejendommene), idet man ikke har adgang til tallene for de private målere.
Hestestaldskarreen