Gårdlaug

Gårdlauget

Alle ejendomme i Hestestaldskarréen med i gårdlauget. Gårdlauget står for drift og vedligehold af de fælles gårde. Der er tre gårde i Hestestaldskarréen og gårdlauget har ansvaret for dem alle tre.

Gårdlauget tager sig af:

  • Renhold af gårdene
  • Beplantningen i fællesområderne
  • Det fælles adgangssystem med chipnøgler
  • Fællesvaskeriet i gård 1
  • Regnvandsanlægget
  • Indretning, udvikling og vedligehold af de fælles gårdarealer og inventar til fælles brug
  • Det fælles storskraldsrum

Gårdlaugets bestyrelse består af beboere, som lægger en masse frivillige kræfter i arbejdet med at få vores fælles gårde til at fungere bedst muligt.

Gårdlauget har et sæt ordensregler som gælder brug og adfærd i gårdene.
Læs gårdlaugets ordensregler her
Læs gårdlaugets vedtægter her
Gårdlauget har en bestyrelse og en generalforsamling hvert år i april. Det er muligt for alle karréens beboere at stille op til bestyrelsen.
Kontakt gårdlaugets bestyrelse 
Se referater fra gårdlaugets bestyrelsesmøder her