Hestestalden

Hestestalden

Navnet Hestestalden er fra den tid, hvor der var hestestalde i karréen. I dag er der ingen heste, men lejligheder, butikker, grønne gårde og hunde i snor.

Regnvandsanlægget

Gårdanlægget har i alt 8 regnvandstanke på en kapacitet på 10.000 liter vand pr. tank. Vi har altså et anlæg, der kan holde på op til 80.000 liter regnvand.

Regnvandet bliver brugt til toiletskyl i enkelte ejendomme og til forvask i fællesvaskeriet. Det er også regnvand vi bruger til havevanding.

Regnvandet bliver ledt ned i regnvandstankene fra vores tage, og fra nedsivning i gårdene. På den måde håndterer vi vores regnvand lokalt og leder det ikke ud i kloakken. Vi er dermed med til at forhindre oversvømmede kloakker og oversvømmede kældre.

Damperens Legeplads

Beboere i Hestestaldskarréen må gerne bruge Damperens legeplads udenfor dens åbningstider.

Hverdage efter kl. 17.00
Weekender og helligdage
Adgang med chipnøgle

Vær opmærksom på:
– at smække døren ind til legepladsen når I forlader den
– at rydde pænt op efter børnene
– at legetøj fra Damperen ikke forlader Damperens legeplads